”Sinulla on muisto tältä päivältä” kertoi Facebook ja muistutti ystävällisesti, että 12 vuotta sitten olin juuri saanut luettavaksi kolmisenkymmentä tieteellistä esseetä. Olin selventänyt myös sitä, että kyseessä oli harjoitusesseitä, joiden tekijät saattoivat ensimmäistä kertaa elämässään askarrella viite- ja lähdemerkintöjen parissa.

Muistoa lukiessani hymy tuli väistämättä huulille. Paljon on ehtinyt tapahtua 12 vuodessa, mutta luen edelleen viikottain tieteellisiä esseitä tai oppimistehtäviä. Edelleen joukossa saattaa olla muutamia sellaisia, joiden kirjoittaja on vasta tutustumassa akateemisen tekstin tuottamiseen. Kokemattomuus saattaa heijastua virheinä tai epävarmuutena tekstissä, mutta aina se ei tekstissä edes näy, vaan aloittelija paljastaa vähäisen kokemuksensa ainoastaan itsearviointitekstissä.

Korkeakoulut ovat olleet jo yli vuoden etäopetuksessa. Tänä päivänä moni jää tieteellisten esseidensä kanssa yksin. Tiedontarve ja kysymysten määrä saattaa olla suuri, mutta kaikissa tapauksissa opiskelijalla ei ole osoitetta, josta kysyä apua – tai sitten osoitteen takana on itsekin ylikuormittunut henkilö, joka antaa apua liian hitaasti, väärällä tavalla tai ei ollenkaan. Myös me esseiden lukijat olemme erilaisia.

Siksipä kokoankin tähän artikkeliin muutamia vinkkejä tieteellisiin esseisiin ja oppimistehtäviin liittyen. Jos koet saaneesi vinkeistäni apua, olethan ystävällinen ja kirjoitat asiasta blogin kommenttikenttään. Kerro mistä oli juuri sinulle apua.

Jos et jaksa lukea pitkää tekstiä, poimi edes nämä kolme tutkimuksen tekemisen pääpointtia täältä aiemmasta artikkelistani.

Noudata ohjeita.

  • Tieteellisiin harjoituksiin liittyy yleensä myös tarkkoja muotoiluohjeita. Niitä ei ole tehty opiskelijoiden kiusaksi, vaan tietynlainen formaatti kuuluu tähän tekstityyppiin. Lue siis ohjeet ja noudata niitä. Muista myös noudattaa ohjeita työn rakenteen suhteen.
  • Vaikkei tehtävässä asiasta erikseen mainittaisikaan, suosittelen käyttämään jokaisessa kirjallisessa tehtävässä kansilehteä, sisällysluetteloa, otsikkotasojen numerointia ja lähdeluetteloa.
  • Myös johdanto, pohdinta ja pääkäsitteiden määrittelyt kannattaa tehdä asianmukaisesti jokaiseen tieteelliseen tekstiin. Kirjoita asiatekstiä ja poista puhekieliset ilmaisut.

Kysy apua matalalla kynnyksellä.

Jos et ymmärrä jotain, kysy apua ohjaajalta tai muilta opiskelijoilta. Tieteellisestä kirjoittamisesta on myös Internetissä saatavilla paljon julkista ohjeistusta. Korkeakoulukohtaisia eroja löytyy, mutta useimmat pääasiat ovat kaikkialla samanlaisia. Myös luovan kirjoittamisen kursseista ja kirjoitusharjoituksista voi olla apua kirjalliseen työskentelyyn.

Uskalla näyttää myös keskeneräisiä versioita ja pyytää niistä palautetta. Lisää vinkkejä löydät muun muassa tästä aiemmasta artikkelistani.

Tutustu viite- ja lähdemerkintäohjeisiin ja opettele käyttämään lähteitä oikein.

Tieteellisessä tekstissä käytetään tekstiviitteitä, jotka kootaan työn lopussa lähdeluetteloon. Tekstiviittaukset ja lähdeluettelomerkinnät ovat erilaisia ja niihin on korkeakoulukohtaisesti käytössä selvät ohjeet. Toimitettujen teosten merkintä, sähköiset lähteet ja toisen käden lähteet ovat usein haastavimpia viitemerkinnöiltään.

Lähteitä kannattaa käyttää tarkoituksenmukaisesti – ei liikaa eikä liian vähän. On suositeltavaa saada eri lähteet keskustelemaan keskenään. Kirjoittajan oman pohdinnan tulisi kuljettaa lähteiden kertomaa eteenpäin, ei toisinpäin.

Lähdekirjallisuutta ei lueta kuin kaunokirjallista romaania. Sisällysluetteloa apuna käyttäen kannattaa tutustua tarkoituksenmukaisiin lukuihin – koko kirjan lukemista edellytetään vain harvoin. Tämä korostuu erityisesti vieraskielistä tekstiä luettaessa, jolloin työ voi tuntua normaaliakin haastavammalta. On eri asia etsiä täsmätietoa kuin lukea satoja sivuja. Usein pääteokset tietenkin kannattaa lukea kokonaankin. Näin osaa sijoittaa esille tulevat uudet asiat kontekstiinsa. Muistiinpanoja kannattaa tehdä jo lukuvaiheessa, sillä myöhemmin ei tule enää löytämään niitä kuningasajatuksia, jos ei laita sivunumeroita jo lukuvaiheessa muistiin.

Muista, että jokainen on ollut joskus aloittelija. Tieteellistä tekstiä oppii kirjoittamaan vain kirjoittamalla. Yritä parhaasi ja ota saamasi palautteen vinkit vastaan. Kyllä se siitä.

Kuva: Heli Antila.

Advertisement