”Olen tehnyt tämän ennenkin – oikeastaan aika montakin kertaa…”

Kyseinen ajatus tulee mieleeni joka kerta kirjoittaessani opiskelijapalautteeseen lauseen: ”Määrittele käsitteet työsi alussa”.

Mitä tuolla lauseella lopulta tarkoitankaan?

Käsite tarkoittaa kyseisessä oppimistehtävässä käytettyä perussanastoa. Jos siis teet oppimistehtävää oppimisesta, tulee sinun kertoa työsi alkusivuilla, mitä juuri sinä tarkoitat oppimisella juuri tässä esseessä.

Määrittely taas tarkoittaa sitä, että kerrot perustellusti käsitteestä, siis siitä mitä juuri sinä tarkoitat oppimisella juuri tässä esseessä.

Suositeltavaa on käyttää määrittelyssä apuna taustateoriaa, lähteitä eli sitä mitä joku on jo aiemmin asiasta sanonut. Perusteellisessa määritelmässä hyödynnät useampia lähteitä, vertailet niitä ja tuot esille useita lähestymiskulmia samaan käsitteeseen liittyen.

Joku varmasti miettii MIKSI perusteellinen käsitteiden määrittely sitten on niin tärkeää.

Jos käytän aiempaa esimerkkiäni eli käsitettä oppiminen, voisi helposti ajatella kaikkien tietävän sen merkityksen. MUTTA jokainen ihminen todellisuudessa luo käsitteille omanlaisiaan merkityksiä eli ymmärtää ne eri tavoin. Vivahde-erot voivat olla hyvinkin pieniä, mutta on lukijaystävällistä avata oma ymmärryksensä asioista.

Esimerkiksi:

Oppiminen voi tarkoittaa henkilölle A sitä, että hän on osallistunut koulussa oppitunneille. Osallistuminen muodolliseen oppimistilanteeseen tarkoittaa hänelle oppimista.

Henkilö B pohtii A:n tapaan, että oppimista tapahtuu koulussa, mutta kyseisellä oppitunnilla hän ei ole oppinut mitään opetettavasta asiasta, koska on vain pelannut koneella osallistumatta opetukseen.

Henkilön C mielestä oppimista voi tapahtua muuallakin kuin koulussa. Hän on etsinyt tietoa tunnin aiheesta kirjastosta ja internetistä jo etukäteen.

Henkilö D on oppinut oppitunnilla, että opettajan opetustavat ovat kiinnostavia ja tehokkaampia kuin monella tämän kollegalla.

jne. jne. listaa voisi jatkaa lähes loputtomiin…

Käsitteitä määrittäessäsi huomioi myös se, että kaikki käsitteet eivät ole työssäsi samanarvoisia: on pääkäsitteitä ja niiden alakäsitteitä. Käsitteiden tärkeyden ja niiden suhteen toisiinsa hahmot helposti tekemällä työstäsi käsitekartan.

Käsitteet ja merkitykset tulevat tutuiksi harjoittelemalla ja kokemuksen kautta. Kannattaa tutustua myös oman alan tutkimuskirjallisuuteen ja ohjeistuksiin.

blogi1
Kuva: Heli Antila

 

 

Advertisement