Tartuin innolla uuteen arviointikirjaan ”Valmentava tiimin johtaminen”. Kirja kiinnosti minua monestakin näkökulmasta. Olen itse käynyt useampiakin tiimivalmentajakoulutuksia sekä työssäni pohtinut pedagogisen valmentamisen, työelämän johtamisen ja urheiluvalmennuksen yhteisiä piirteitä.

”Kun ihminen oppii jotain uutta, hän energisoituu”.

Kirja ei pettänyt minua. Tuntuu kuitenkin hieman keskeneräiseltä lähteä kirjoittamaan tätä arviota, sillä tekijät ovat julkaisseet aihetta sivuten muutamia muitakin teoksia. Voidakseni muodostaa perusteellisen kokonaiskuvan, minun olisi tullut tutustua niihinkin. Ja aionkin tutustua, mutta tähän arvioon eivät laajemmat huomioni vielä ehdi.

Marjo-Riitta, Vesa ja Victoria Ristikangas sekä Anna Lönnroth kirjoittavat tiiminä. Tiimin liiderinä ja kantavana voimana on esipuheen mukaan toiminut Marjo-Riitta Ristikangas, mutta kirja ei ole artikkelikokoelma. Siinä ei erotella kirjoittajaääniä, tekijöitä ja näiden henkilökohtaisia mielipiteitä, vaan paneudutaan asiaan sisällöllisesti ja yksiäänisesti. Pidän valinnasta, sillä sen ansiosta kirjasta rakentuu irrallisten artikkelien sijaan yhtenäinen kokonaisuus.

Tuttuun asiaan paneutuessa olo on hieman kuin entisellä morsiamella: jotain tuttua, jotain lainattua, jotain uutta… Tämä ei kuitenkaan lukijaa haittaa. Mielestäni aihe on sellainen, että se vaatii ehdottomasti alun perehdytyksen, taustoituksen ja käsitemäärittelyt. On tärkeää, että lukija hahmottaa sen, mistä kirjassa on kyse ja mitä tiimin johtaminen juuri tässä kokonaisuudessa tarkoittaa.

Avainkäsitteitä ovat yhdessäohjautuvuus ja yhteisvastuu. Johtaminen nähdään kaikille tiimiläisille kuuluvana vastuualueena. On osattava johtaa omaa toimintaansa – yhdessä toisten kanssa. Minäpystyvyyden sijaan puhutaankin me-pystyvyydestä.

Tiimin johtaminen ja toimivuus rakentuvat arjessa vuorovaikutuksen kautta. Onnistuminen vaatii dialogisia keskusteluja ja kehittymistä tuskin tapahtuu ilman perusteellista ja monipuolista palautetta. Yhdessä tekeminen ja yhteistyö eivät tarkoita niinkään kylki kyljessä nyhjäämistä, vaan koordinointia, vastuiden jakoa ja ottamista, yhteistä työstämistä, jossa asiakas tarpeineen on keskiössä.

Toimivassa tiimityössä kehittyjiä on useita, sillä itse tiimin lisäksi myös jokainen tiiminjäsen kasvaa ja kehittää osaamistaan yhteisissä prosesseissa. Kasvun mahdollistajana nähdään niin tunteiden ymmärtäminen kuin motivoituminen ja haasteellisiin tilanteisiin suhtautuminenkin. Valmentavan tiimin johtajan roolina on aktivoida yhteistyötä ja osallistaa tiimiä.

Kirja on kattaus, jossa esille nousee teoriataustan lisäksi myös paljon käytännön kokemuksia. Lukijaa hemmotellaan myös työkalupakilla ja harjoitteilla, joissa annetaan konkreettisia vinkkejä tiimin yhtenäisyyden parantamiseksi ja jotka toimivat hienosti tiimin johtamisen välineinä.

Kokonaisuutena teos on helppolukuinen ja siihen voi tutustua myös silmäilemällä tiettyjä otsikkokohtia, keskittymällä vaikkapa luottamuksen rakentumiseen, tehokkaamman kuuntelun opetteluun, asiakkaiden kohtaamiseen tai tiimin tavoitteiden luomiseen. Kirja kuvaa osuvasti tämän vuosisadan työelämää ja sen menestyksen avaimia.

Kiitos Team Ristikankaat ja Lönnroth sekä Alma Talent Oy, kun sain tutustua. Tulen lukemaan kirjaan vielä uudelleenkin ja suosittelen sinullekin.

Ristikangas, M-R, Ristikangas, V., Ristikangas V. & Lönnroth, A. 2021. Valmentava tiimin johtaminen. Yhdessäohjautuvuus ja systeeminen ajattelu onnistumistekijöinä. Alma Talent Oy.

Advertisement