Maaseutukuntien markkinointilauseissa turvaudutaan usein kauniiseen luontoon. Mutta miksi muuttaisin tai matkustaisin juuri kuntaan x ainoastaan kauniin luonnon perusteella – koska löydän sitä takuuvarmasti myös kaikista muista suomalaisista kunnista.

Mielikuvamarkkinointi on haasteellinen laji. Monet kaupunkiseudut ovat onnistuneet luomaan imagon kasvavina, kehittyvinä ja tärkeinä nousukkaina, mutta maaseutu näyttäytyy surullisen usein kuin 1950-luvun elokuvana -kiireettömänä ja kauniina alkuperäismiljöönä, jossa voidaan heittää pitkäkseen heinälatoon ruohonkorsi suussa.

Olen miettinyt sitä, miksi maaseutu nähdään usein vanhanaikaisuuden ja maatalouden synonyymina? Tänä päivä suurin osa maaseudun asukkaista saanee toimentulonsa jostain aivan muusta kuin perinteisestä maa- ja metsätaloudesta. Tätä ei kuitenkaan tuoda kovinkaan usein esille.

Sitäkään ei tuoda esille, että monessa maaseudun kunnassa on tällä hetkellä tulenpalava työvoimapula. Yritystoiminta on keskittynyt keskuskaupunkien ulkopuolelle – ja niissä yrityksissä on nyt tarjolla töitä suurten ikäluokkien suunnatessa eläkkeelle.

Aika usein unohdetaan kertoa, että maaseudulta saattaa helpostikin löytää oman asunnon, joka maksaa huomattavasti vähemmän kuin uusi henkilöauto. Julkisessa keskustelussa puhutaan vain suurista asumiskuluista – huomioimatta, että monissa paikoissa asuminen on todellisuudessa melko edullista.

Julkisia kulkuyhteyksiä maaseudulla ei useinkaan ole. Mutta maaseutujakin on monenlaisia. Myös pienissä kunnissa on omat palvelukeskustansa, jossa kaikki kunnan peruspalvelut löytyvät kävelymatkan päästä. Siellä asuva ei autoa välttämättä edes tarvitse.

Sen sijaan maaseudun haja-asutusalueella asuva tarvitsee auton. Lähimpään kirkonkylään ja lähimmälle bussipysäkille matkaa saattaa kertyä kymmeniä kilometrejä. Ja nyt puhun sellaisista pysäkeistä, joilla bussit myös pysähtyvät.

Haja-asutusalueiden ihmisille luonto on osa päivittäistä arkea. Liikuntaharrastuksiakin on tarjolla kilometreittäin kaikkiin mahdollisiin ilmansuuntiin. Moni kasvattaakin lähiruokaa omalla pihalla ja pellolla sekä nautii myös metsän antimista. Siinä mielessä kaunis luonto on olennainen osa maalaisen elämää ja jatkuvasti läsnä arjessa.

Mutta silti nostaisin kuntamarkkinoinnissa kuitenkin aina esille myös työpaikat, koulutusmahdollisuudet sekä edullisen ja laadukkaan asumisen.

Marja-aikaa odotellessa. Kuva: Heli Antila.

Advertisement