Olen kuluneen vuoden aikana ollut mukana kolmessa eri hankkeessa, jotka ovat luonteeltaan hyvin erilaisia. Kalenterin kääntyessä kohti joulukuuta olen siinä tilanteessa, että hankkeista kaksi on päättymässä. Viime viikkoina olenkin miettinyt ja muistellut paljon hankkeiden aikana tekemiäni asioita.

Digiosalliseksi-hankkeen myötä pääsin tutustumaan toiseen asteen opettajien maailmaan, sillä TAMKin roolina hankkeessa oli työpajojen järjestäminen. Olin parin vuoden aikana mukana järjestämässä useita eri työpajoja Tampereella, Virroilla ja Mänttä-Vilppulassa.

Pidän itse aina tärkeänä, että maakunnallisessa hankkeessa käydään maakunnan suurimman kaupungin ulkopuolellakin. Tässä hankkeessa siinä onnistuttiin hyvin.

Antoisana pidin myös projektiryhmätyöskentelyä, jossa sain tutustua osahankkeiden toimijoihin ja heidän tekemiinsä digikokeiluihin. Kiipula, Siltavalmennus, Tredu ja Valkeakosken ammattiopisto VAAO tekivät hienoa työtä suoraan nuorten ja heidän opettajiensa digiosallisuuden parantamiseksi.

Digiosalliseksi- hankkeen kuulumisista voi lukea tarkemmin blogista.

Toinen vuodenvaihteessa päättyvä hanke on Verkkovirtaa Ylä-Pirkanmaalla. Kyseessä oli Leader-rahoitteinen yritysryhmähanke, johon osallistui kymmenen yritystä Ylä-Pirkanmaan alueelta. Hankkeen tavoitteena oli tarjota mukana oleville yrityksille ratkaisuehdotuksia verkkoliiketoimintaan ja sosiaalisen median markkinointiin liittyen.

Koska kyseessä on yritysten toimintaan liittyvä kehittämishanke, olen ollut hyvin varovainen avaamaan julkisuudessa hankkeen konkreettisia toimenpiteitä. TAMKin työryhmämme käytössä on ollut kuitenkin blogi, jonne olemme hankkeen aikana kirjoittaneet asiantuntija-artikkelita juuri niistä samoista asioista, jotka yritysten mieliä askarruttivat.

Vaikka kyseessä oli varsin pienimuotoinen ja lyhyt hanke, oli mahtavaa päästä seuraamaan sitä suurta kehityskaarta, mikä näkyi mukana olevien yritysten käytännön toimissa jo hankkeen aikana. Toivon, että sama kehittämisinto jatkuu yrityksissä myös hankkeen jälkeen.

Kolmas hanke, jossa olen työskennellyt on Opetus- ja kulttuuriministeriön kärkihanke OHO! Opiskelukyvyn, hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen korkeakouluissa. Olen ollut kaksi vuotta mukana OHO!-hankkeessa ja kehitystyö jatkuu vielä vuoden ajan. Olen mukana hankkeen kolmannessa työpaketissa eli Esteettömyystiimissä.

Olemme selvittäneet suomalaisten korkeakoulujen saavutettavuutta niin opiskelijoilta, opetushenkilöstöltä kuin rehtoristoltakin. Olemme laatimassa korkeakoulujen käyttöön saavutettavuuskriteereitä sekä järjestäneet seminaareja ja olleet puhumassa hankkeesta muiden järjestämissä tapahtumissa, muun muassa viimeksi Kasvatustieteen päivillä

Ensi vuonna työtä on tarkoitus jatkaa levittämällä saavutettavuuden ilosanomaa korkeakoulujen henkilöstölle eri seminaareissa, järjestämällä koultuuksia ja kirjoittamalla artikkeleja.

Vaikka korkeakoulujen saavutettavuus onkin aiempiin tutkimuksiin verrattuna parantunut, riittää työsarkaa silti paljon. Lupaan, että teemme parhaamme.

Advertisement