Metataidot – yksi lähes kaikissa yhteyksissä nykyisin käytettävä käsite. Metataitojen alla oleva lista kehittyy ja muokkautuu jatkuvasti, tietenkin. Muuttuuhan myös työelämä vaatimuksineen – ehkä jopa nopeammin kuin pystymme edes ymmärtämään.

Tein koosteen erästä työtehtävää varten metataidoista. Lähteenä käytin useita erilaisia listauksia ja muokkasin sanoista kyseiselle kohderyhmälle ymmärrettäviä ja motivoivia.

Haluatko sinä lisätä listaani jotain?

– Digitaidot

– Viestintätaidot

– Yhteistyötaidot (ryhmätyö, tiimityöskentely, verkosto-osaaminen)

– Itsensä ja muiden johtaminen (ajankäyttö, projektinhallinta)

– Kriittinen ajattelu

– Ongelmanratkaisu

– Uuden oppiminen (kehittyminen, jatkuva oppiminen)

– Tunnetaidot (kohtaaminen, kuuntelu)

– Useiden erilaisten näkökulmien huomiointi – ja ymmärrys moninaisesta ajattelusta

Kuva: E.A.

Advertisement