Tapanamme on usein kuvata osaamistamme tutkintoa osoittavalla lyhenteellä. Tilanne on tavallaan nopeatempoisesti muuttuvassa maailmassa aika hupsua. Ei nimittäin voida ajatella, että kaikkien samaa tutkintotitteliä kantavien osaaminen olisi samanlaista, työkokemuksesta puhumattakaan.

Ajatellaan esimerkiksi lyhennettä KM – kasvatustieteen maisteri. Samaa lyhennettä voivat käyttää ennen tietokoneaikaa valmistunut luokanopettaja ja verkko-opetukseen opinnoissaan keskittynyt aikuiskouluttaja. KM-titteleillä varustettuja henkilöitä työskentelee myös koulumaailman ulkopuolella. Samaan nippuun paketoituvat siis suuren kansainvälisen yrityksen HR-päällikkö ja pitkän linjan projektipäällikkökin. KM-tittelillä voidaan opettaa ammatillisia aineita toisella asteella tai kasvatustieteitä yliopistossa, tutkijoitakin löytyy.

Kiinnostavampaa kuin itse tutkinto, onkin se, millaisia osaamisia opiskeluaikana on suoritettu. Ja kun aikaa opinnoista kuluu, mitä onkaan työelämässä opittu ja millaisia koulutuksia käyty.

Oman osaamisen tunnistaminen ei ole helppoa. Sen sanoittaminen on vielä vaikeampaa. Työelämä suosii moniosaajia ja kun tutkintoja ja lyhytkoulutuksia on vuosien varrella tehty useita, voi olla hyvinkin haastavaa tuoda omaa osaamistaan näkyväksi – tai kuvaille sitä muille ilman monen tunnin puuduttavaa esitelmää.

Miksi sitten osaamisen tunnistaminen on tärkeää?

Olemme pitkään eläneet tutkintoyhteiskunnassa, jossa tutkinto on ollut tavallaan osaamisen mittari – aina eläkeikään saakka. Se ei ole sitä enää. Työelämän muutos on niin nopeatahtista, että yli kymmenen vuotta vanhaan tutkintoon ei ole enää syytä vedota. Kiinnostavampaa onkin se, mitä koulutuksia on tutkinnon jälkeen käyty ja millaisia taitoja on opittu työelämässä.

Jatkuva oppiminen on oman osaamisen kehittämistä. Jos et osaa tunnistaa omaa osaamistasi, et todennäköisesti pysty konkretisoimaan myöskään kehittymistarpeitasi. Näin paljon hyödyllistä potentiaalia jää käyttämättä ja monia uusia ideoita toteuttamatta.

Uuden oppiminen ja kehittyminen voi tuntua kiireisessä arjessa haasteelliselta, mutta pitkällä tähtäimellä uudet taidot helpottavat myös arkista työtä – sen lisäksi, että ne tekevät sinusta kilpailukykyisen ja osaavan työntekijän.

Advertisement