Miten kirjoittaa puhe? Millainen ylipäätään on hyvä puhe?

Muihin teksteihin verrattuna puhutun tekstin suunnittelussa on huomioitava se, että teksti taipuu ilmaisultaan myös puhutuksi. Mielellään tekstin on oltava sellainen, että se sopii puheen esittävän henkilön persoonalle – luontevat ilmaisut ja sanamuodot.

Mitä puheen kirjoittamisessa tulee sitten huomioida?

Kuulijakunta. Pidätkö puheen vanhoille sukulaisille vai ylioppilaan nuorille kavereille? Kuinka virallinen juhlatilaisuus ylipäätään on. Kannattaa miettiä tarkkaan, mitä kuulijat tietävät, mikä heitä kiinnostaa ja millaista kieltä heille kannattaa puhua.

Tavoite. Haluatko luoda puheellesi selkeän tavoitteen? Sinun valintasi puhujana on se, onko puhe esimerkiksi vaikuttava, opettava vai viihdyttävä. Vaikuttavassa puheessa huomiota kannattaa kiinnittää huolelliseen argumentointiin.

Puheen runko. Miten haluat jäsennellä puheesi? Hyvässä tarinassa on aina alku, keskikohta ja loppu. Niin hyvässä puheessakin. Puheen pituus ei ole itseisarvo. Tiivis ja iskevä puhe on usein parempi vaihtoehto kuin pitkä ja jaaritteleva.

Muistiinpanot. Tarvitsetko lunttilapun? Toisinaan avainsanat riittävät, mutta joskus voi olla järkevää kirjoittaa koko puhekin paperille. Mieti myös mahdollista havainnollistamista. Videotykkiä juhlatilanteissa ei ole, mutta paperista tekstiä lukevan puhujan kannattaa olla vähintään ilmeikäs. Hyvänä havainnollistamiskeinona toimivat vaikkapa esimerkit.

Ole myös itsellesi armollinen. On kirjoittavia ihmisiä ja on puhuvia ihmisiä. Toiset ovat lahjakkaita molemmissa. Ehkä tärkein neuvoni on, että suunnittele puheesi huolella tilanteeseen sopivaksi. Ja tee parhaasi. Älä koskaan aliarvioi yleisöäsi.

Advertisement