Laiskaan journalismiin törmää valitettavasti yhä useammin. Niin uutisen idea, lähde kuin sisältökin on kotoisin henkilön päivityksestä sosiaalisessa mediassa. Artikkelista näkee, että henkilöön ei ole otettu lainkaan yhteyttä. Jaksan toistuvasti ihmetellä, mikä tekee jo tuhansien ihmisten tykkäämästä twiitistä tai Instagram-postauksesta uutisen. Sehän on jo nähty ja noteerattu ja siirtymässä päivitysten lyhyessä elämänkaaressa elämänsä ehtoopuolelle.

Ymmärrän erittäin hyvin, että julkisuuden henkilöiden julkaisut sosiaalisessa mediassa kiinnostavat toimittajia. Ymmärrän senkin, että niistä napataan idea jutulle. Mutta itse jutun tekeminen edellyttää mielestäni yhteydenottoa kyseiseen henkilöön, taustatietojen selvitystä ja ehkä jopa laajempaa henkilöhaastattelua. Juttu ei ole uutinen, jos ei siinä tuoda esille jotain uutta.

Miksi kertoa uutisena sitä, jonka kaikki jo tietävät?

Kuinka teen henkilöhaastattelun?

Toimituksellinen haastattelu on usein kahden henkilön välinen vuorovaikutustilanne. Aivan kuin missä tahansa muussakin vuorovaikutustilanteessa, keskustelu sujuu paremmin joidenkin kanssa ja hieman heikommin joidenkin toisten kanssa. Nopeassa tilanteessa luottamusta ei synny kaikkien kanssa samalla tavalla, joten tilanne voi joskus olla jännitteinen. Kaikki persoonatkaan eivät aina kohtaa ja sovi saman pöydän ääreen.

Kimmokkeena haastattelulle on usein idea tai teema, josta haastateltavan toivotaan kertovan. Mielestäni on ehdottoman tärkeää, ettei suunnitellussa teemassa pitäydytä välttämättä liian tarkkaan, jos haastateltava haluaakin tuoda esille muita näkökulmia.

Ainakin kannattaa kuunnella.

Uusista teemoista saattaa kehkeytyä jopa kiinnostavampi haastattelu, kuin mitä siitä alkuperäisestä ideasta olisi syntynyt. On tärkeää, että toimittaja osaa kuunnella haastateltavaansa ja antaa hänelle ja hänen ajatuksilleen tilaa. Pitäytyminen alkuperäisessä ideassa saattaa muodostua väkisin vääntämiseksi, jos kyseessä on asia, jota haastateltava ei koekaan omakseen.

Ei toimittaja voi aina päättää ja ohjata sisältöä omien mieltymystensä ja ajatustensa mukaan. Se johtaa harvoin onnistuneeseen lopputulokseen.

Toki silloin, kun haastattelu liittyy laajempaan aiheyhteyteen tai uutisluontoiseen aiheeseen, kannattaa teemassa pysyä. Tuoreelta olympiavoittajalta odotetaan varmasti ensin ajatuksia urheilusta ja harjoittelusta, ei niinkään arkisen perhe-elämän kuulumisia. Mutta niidenkin aika voi tulla hyvin nopeasti. Mestarin elämässä ihmisiä kiinnostaa moni muukin asia kuin itse ammatillinen tekeminen.

Todellinen uutinen on se, jossa onnistut kertomaan ihmisille jutussa jotain uutta. Katteeton klikkiotsikko ja kopioidut sosiaalisen median viestit eivät sitä ole.

Advertisement