Laaja kymmenien – jopa satojen – opiskelijoiden verkkokurssi on opettajalle varsin työllistävä. Erityisesti keskustelukursseilla alusta on auki 24/7 ja uusia keskusteluja käydään paikoin hyvinkin vilkkaasti.

Käytännössä opettajan voi olla hyvinkin vaikea ehtiä mukaan aktiivisiin keskusteluketjuihin – silti opiskelijoille jo keskusteluista saatu palaute ja auktoriteetin osallistuminen niihin olisi palkitsevaa.

Omina opiskeluvuosinani toimin opintojeni rinnalla verkkotuutorina. Koska yksi opiskeluni painopisteistä oli verkko-opetus, tuutorointi erilaisissa oppimisympäristöissä oli antoisa ja opettavainen kokemus.

Tuutorina roolini oli olla opettajan oikeana kätenä. Seurasin opiskelijoiden tekemisiä verkossa, herättelin ja tuin passiivisimpia ja innostin palautteillani aktiivisimpia. Osallistuin keskusteluihin joskus syventäen aihetta, joskus tuoden mukaan uuden näkökulman. Tärkeintä oli, että osallistuin.

Hyödynnätkö sinä verkkotuutorointia omalla verkkokurssillasi?

Mielestäni se on loistava tapa tehdä opettajaa/ auktoriteettia näkyvämmäksi. Näkyvyys on omiaan motivoimaan myös opiskelijoita aktiiviseen työskentelyyn. Jos opettajan viikkopalaute on vain ”ok” tai ”hyväksytty”, loppuu aktiivisimmankin opiskelijan motivaatio helposti kesken kurssin.

Ja miten hyvin ymmärränkään sen, että opettajan viikkopalaute on vain ”ok” tai ”hyväksytty”. Nykyisillä opettajaresursseilla jo viikkopalautteen antaessaan opettaja todennäköisesti menee palkattomille ylityötunneille.

Juhlapuheissa puhutaan tuen lisäämisestä, korkeakouluopiskelijoiden sisäänoton lisäämisestä, opiskelujen nopeuttamisesta… Toivottavasti nämä asiat eivät jää ainoastaan poliitikkojen ja virkamiesten puheiksi, vaan tukihenkilöitä myös oikeasti palkataan ja opettajaresursseja todella lisätään työmäärän kasvaessa.

Etäkevään jälkeen opetustyöläisten on varmasti helppo todeta, että verkkotuutoreille olisi tarvetta. Tuutorin roolia voisi myös laajentaa. Tilanteissa joissa verkkotyöskentely on opettajalle itselleen vierasta ja hän tuntee olonsa epävarmaksi, voisi tuutori auttaa ja tukea myös opettajaa tämän verkko-osaamisen kehittämisessä.

Voisinko olla avuksi verkkotuutorimallinne suunnittelussa?

blogiC
Kuva: Heli Antila.
Advertisement