Eilen uutisoitiin lukiolaisten huijanneen tehtävissä etäopetuksen aikana. Artikkeli ei erittele kovin tarkkaan sitä, millaisesta vilpistä on kyse. Ilmeisesti lunttaamisesta.

Opetaustaisenakaan en osaa olla kovin järkyttynyt, vaikka mielestäni annettujen ohjeiden mukaan tuleekin toimia.

Itse en pidä nimittäin kokeita edes kovin järkevänä tapana osoittaa osaamistaan esimerkiksi reaaliaineissa. Avoin oppimistehtävä, jossa harjoitellaan myös erilaisten lähteiden käyttöä on oman kokemukseni mukaan monesti huomattavasti hyödyllisempi ja opettavampi opiskelijalle. Eikä sen arviointi ole hirvittävän vaikeaa opettajallekaan. Jyvät erottuvat akanoista helposti.

Perustelen näkemystäni kysymyksellä: opiskelemmeko me koulua vai työelämää varten?

Työelämässä etenkin asiantuntijatyön toimeksiannot saattavat tulla hyvin abstrakteina ja laajoina. Saat otsikon ja sinun on nopeasti haarukoita asiasta kokonaiskuva ja etsittävä paljon luotettavaa ja puolueetonta tietoa. Valmiita ohjeita ei ole, vaan rakennat ne itse parhaan osaamisesi mukaan.

Kaveriltakin saa kysyä ja netti on käytettävissä. Mutta ymmärrys sinun täytyy luoda itse.

En tunne lukioiden käytäntöjä laajemmin, mutta olettaisin plagioinninesto-ohjelmien olevan käytössä. Niihin viitataan artikkelissakin. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi jonkun muun esseen kopioimisesta jää aina kiinni ja käytetyt lähteet paljastuvat.

Oppimistehtäviin kannattaa pyytää lähdeluettelot ja plagioinninesto-ohjelma paljastaa nekin lähteet, jotka ovat jääneet merkitsemättä. Samalla voidaan opiskelijan kanssa keskustella siitä, onko  hän onnistunut hyödyntämään luotettavia lähteitä – mitä esimerkiksi jonkun toisen opiskelijan essee ei aina välttämättä ole.

Oppimistehtävien pohjana voi hyödyntää vanhaa kunnon portfoliorakennetta. Opiskelija kokoaa omaan digitaaliseen portfolioonsa mahdollisimman edustavan näytekansion omasta osaamisestaan – sisältäen myös ne viralliset esseetehtävät. Se kertoo kyllä arvioivalle opettajalle hyvin selkeästi sen, onko oppimista ja asian ymmärtämistä tapahtunut.

Tietenkin täytyy muistaa, että oppiainekohtaiset erot ovat suuriakin ja kaikissa aineissa ja tilanteissa ei portfoliotyöskentely aina ole yhtä luontevaa. Mielelläni näkisin sitä kuitenkin hyödynnettävän enemmänkin perinteisten kokeiden ja tenttien sijaan.

blogi3
Kuva: Heli Antila.

 

Advertisement