blogiin2
Verkkokouluttajan aamulenkin varrelta. Kuva: Heli Antila

Viime päivinä sosiaalisessa mediassa on jaettu paljon vinkkejä etäopetukseen ja verkko-opiskeluun liittyen. Osalle toimintatavat ja sovellukset ovat hyvinkin jo tuttuja, mutta osa opettajista on täysin uuden edessä.

Mietin miten voisin osaltani auttaa heitä.

Sovellusvinkkien sijaan päätän tämän aamun bloggauksessani antaa vinkkejä osallisuuteen liittyen. Oli käytössä millainen alusta hyvänsä, niin opettajan kuin opiskelijoidenkin kannattaa varautua siihen, että todellisuudessa verkkovälitteinen opetus ja opiskelu on hyvin paljon työläämpää molemmille osapuolille kuin perinteinen luokkahuoneessa tapahtuva opiskelu. Tämä kannattaa huomioida päiväjärjestyksiä suunnitellessa.

Oman kokemukseni mukaan etäopiskelu toimii parhaiten silloin kun opiskelijat toimivat yhteisöllisesti verkossa. Toivonkin, että ainakin osa tehtävistä voisi olla yhdessä pohdittavia ja opettajalle palautettava tuotos olisi ryhmän yhteinen. Jos opettaja on heikoilla ohjelmistojen suhteen, hän voi antaa opiskelijoiden valita yhteisesti käyttämänsä sovelluksen. Tärkeää on lopputulos ja oppiminen, ei se tehtiinkö tehtävä yhdessä WhatsAppin vai Googlen työkalujen avulla.

Yhteisen tiedonrakentamisen kautta etäopiskelu on varmasti opiskelijalle mukavampaa ja opettavaisempaa kuin yksin puurtaminen. Samalla myös sosiaaliset kontaktit säilyvät. Tehtävänannossa kannattaa muistuttaa siitä, että tehtävä on ihan oikeasti tehtävä verkon välityksellä, yhteen ei saa kokoontua.

Verkko-opettajilta taas toivon ensisijaisesti sitä, että älkää antako vain kolmeakymmentä yksin työstettävää tehtävää kerralla, vaan olkaa läsnä ja tukena opiskelijoiden arjessa säännöllisesti. Sopikaa jo alussa yhteiset opiskelun pelissäännöt ja ajat verkkotapaamisille. On tärkeää, että opiskelijat tietävät MITEN ja MILLOIN apua on saatavissa. Sitä ei tarvitse olla saatavissa 24/7.

Erityisen tärkeää tämän tukiketjun huolellinen sanoittaminen on erityistä tukea tarvitsevalle opiskelijalle. Säännöllinen kontakti myös koko ryhmän kesken on tärkeä osa yhteisöllistä etäopiskelua. Toissijaista on se, millä välineellä se tapahtuu tai puhutaanko vai kirjoitetaanko kuulumisia.

Olen kirjoittanut blogissani useita kertoja verkko-opiskelusta. Vaikka oma näkökulmani on usein aikuisopiskelussa, toivon myös alakoulujen opettajien saavan teksteistäni vinkkejä omaan työskentelyynsä lähiviikkoina. Slidesharesta löytyy myös esitysdiojani, joista monet sivuavat tätä teemaa.

 

 

Advertisement