Asiantuntijat käyttävät käsitteitä mielenkiintoisella tavalla.

Melkein poikkeuksetta jokainen nostaa ydinkäsitteeksi juuri sen, jota hänen oma ydinosaamisensa ja aiempi koulutuksensa korostaa. Hauskaa terminologialeikkiä on mielestäni muun muassa keskustelu markkinoinnista, markkinointiviestinnästä ja viestinnästä.

Tässä yhteydessä lienee syytä muistuttaa, että oma taustani löytyy viestinnän puolelta.

Siksipä ajattelenkin tuota kolmiyhteyttä niin, että markkinointi alkaa olla käsitteenä jo hieman vanhentunut ja vahvasti valumassa markkinointiviestinnän suuntaan. Markkinointi ja viestintä ovat integroituneet vahvasti viestintäpainotteiseksi kokonaisuudeksi. Mielestäni ei ole olemassa enää puhdasta markkinointia, vaan kaikista markkinointiin liittyvistä toiminnoista voidaan puhua markkinointiviestintänä.

Tänä päivänä niin markkinointia kuin myyntiäkin tehdään tehokkaasti vain hyödyntämällä viestinnän oppeja ja vahvistamalla omaa viestintäosaamista.

Verkostoituminen on viestintää ja yhä useammat työelämän toiminnot tapahtuvat verkostoissa.

Esimiestyö on viestintää. Johtajan roolissa tulevaisuutta on vain taitavilla viestijöillä.

Samalla tehokkaasta työstä tulee tavallaan näkymäntä. Twitter-keskustelujen otsikoiden selaaminen, blogikirjoittelu, kahvipöytätapaamiset, seminaarit ja webinaarit alkavat monelle olla merkittävä osa työtä.

Koko ajan luodaan uusia mahdollisuuksia ja uusia verkostoja. Tulokset ovat mitattavissa, mutta ne selviävät vasta viiveellä. Liidin syntyminen voi vaatia monta kahvikupillista ja useita pullia tai tuneteja verkkokeskusteluja ja Skypettelyjä.

Tuo siis rohkeasti oma osaamisesi näkyviin ja ryhdy aktiiviseksi ja osaavaksi viestijäksi.

 

 

 

 

Advertisement