Journalistiliitto/ pelisäännöt

http://www.journalistiliitto.fi/pelisaannot/

 

Olen taustaltani toimittaja. Mielestäni jokaisen mediakasvatusta opettavan opettajan kannattaa tutustua huolella Journalistiliiton ohjeistukseen journalistisista pelisäännöistä. Journalistin ohjeet, sananvapaus, julkisuuslaki ja tekijänoikeudet on syytä tiedostaa ja sisäistää, vaikka toiminta-areenana olisikin sosiaalinen media. Sosiaalisessa mediassa jokainen toimii tavallaan päätoimittajana ilman päätoimittajan vastuuta. Tietyt julkaisemiseen liittyvät perusasiat on mielestäni syytä hallita ja opettaa myös opiskelijoilleen.

 

Kansalaisyhteiskunnan tutkimusportaali

http://kans.jyu.fi/sanasto/sanat-kansio/sosiaalinen-paaoma

 

Toivon mediakasvatustyötä tekevän opettajan tutustuvat myös alan käsitteistöön. Yksi hyvä esimerkkilinkki tähän on Jyväskylän yliopiston Kansalaisyhteiskunnan tutkimusportaali. Erityisesti haluaisin nostaa esille kansalaisaktivismin ja kansalaisjournalismin käsitteiden eron. Kansalaisjournalismia käytetään nykyisin väljästi, mutta alun alkaen käsite on tarkoittanut kansalaisten tekemiä sisältöjä  journalistisiin välineisiin. Aktiivinen toiminta sosiaalisen median areenoilla poikkeaa tästä ajatuksesta melko paljon. Se saakin poiketa, mutta käsitteiden alkuperät on hyvä tiedostaa.

 

Mikä ihmeen sosiaalinen media?

http://www.edu.fi/materiaaleja_ja_tyotapoja/tvt_opetuksessa/mika_ihmeen_sosiaalinen_media

http://www.edu.fi/materiaaleja_ja_tyotapoja/tvt_opetuksessa/sosiaalinen_media/taulukko_sosiaalisen_median_kayttoehdoista

 

Mielestäni on tärkeää, että opettaja itse sisäistää sosiaalisen median käsitteen riittävän laajasti ja tuntee niin hyödyt kuin riskitkin. Edu fi -sivustolta löytyy tähän useita linkkejä. Taulukko sosiaalisen median palveluiden käyttöehdoista on valitettavasti päivittämättä.

 

Mediakasvatus.fi

http://www.mediakasvatus.fi/

http://www.mediakasvatus.fi/materiaalit/

 

Mediakasvatusseuran sivustoja päivitetään hyvin ja sieltä löytyy ajankohtaista ja monipuolista tietoa niin opetusmateriaaleista kuin tulevista tapahtumistakin. Opettajille kootun materiaalipankin avulla on helppo aloittaa mediakasvatus, jos aihe ei ole entuudestaan tuttua. Myös Mannerheimin Lastensuojeluliiton sivuilta löytyy hyvin ohjeita ja aineistoja mediakasvatustyötä tekeville opettajille.

 

MLL

http://www.mll.fi/kasvattajille/mediakasvatus/aineistot/oppitunnit-ja-nuorisotyo/

 

Viestintäviraston tietoturvaohjeet

https://www.viestintavirasto.fi/kyberturvallisuus/tietoturvaohjeet.html

Advertisement